Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" zobacz archiwum »

Aktualności

1. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

 

2. Numery telefonów w sprawie programu "Rodzina 500 plus":

   - infolinia ogólnopolska uruchomiona w MRPiPS: 22 529 06 68,

   - infolinia uruchomiona w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim: 91 43 03 425 lub 91 43 03 741,

   - telefon Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu: 67 260 07 63.


3. Świadczenie wychowawcze-program "rodzina 500 plus"  w Gminie Mirosławiec.

Aby otrzymać 500 złotych na dziecko należy złożyć odpowiedni wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu, pokój 104 (I piętro). Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski będą także przyjmowane przez pracownika ops-u w sołectwach  (w świetlicach wiejskich):

- 1.04.2016 r. (piątek)  od 8.00 do 14.00 Hanki,

- 4.04.2016 r. (poniedziałek) od 8.00 do 12.00 Bronikowo,

- 4.04.2016 r. (poniedziałek) od 13.00 do 14.00 Jadwiżyn,

- 4.04.2016 r. (poniedziałek) od 8.00 do 14.00 Próchnowo,

- 5.04.2016 r. (wtorek) od 8.00 do 14.00 Jabłonowo,

- 6.04.2016 r. (środa) od 8.00 do 14.00 Piecnik,

- 7.04.2016 r. (czwartek) od 8.00 do 12.00 Łowicz Wałecki,

- 7.04.2016 r. (czwartek) od 13.00 do 15.00 Orle,

- 8.04.2016 r. (piątek) od 8.00 do 14.00 Mirosławiec Górny.

Wnioski można składać metodą tradycyjną (papierowo:osobiście lub przesłać pocztą) lub online przez Internet. Są to w sumie cztery kanały pozwalające na wniesienie wniosku w postaci elektronicznej. Po pierwsze przez portal Emp@tia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Drugim kanałem jest Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznym (PUE ZUS), trzecim - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), czwartym natomiast - systemy banków, które udostępniają swe usługi w formie elektronicznej.

Formularz wniosku oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23, pokój 104 i 110, lub bezpośrednio ze strony BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu: http://mgopsmirosławiec.bipstrona.pl/, zakładka: zadania/świadczenie wychowawcze.

 

4. Komunikat MRPiPS w sprawie poprawiania błędów we wnioskach o świadczenie wychowawcze (tzw. 500 plus). 

         

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2016 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Czerniawska
Ilość wyświetleń: 634
05 kwietnia 2016 10:46 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2016 10:40 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2016 13:01 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl