Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" zobacz archiwum »

Obowiązujące akty prawne

1) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195, 1579)- akt posiada tekst jednolity,


2) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) - wygaśnięcie aktu,

 

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administacyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z poźn. zm.) - wygaśnięcie aktu

 

4) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu

i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214) - uchylony,


5) ustawa z dnia dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 1428) - obowiązujący,


6) obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2017 r., poz. 766)- obowiązujący,


7) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.) - obowiązujący,


8) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - obowiązujący,


9) obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2017 r., poz. 766) - obowiązujący,


10) ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1851) - obowiązujący.Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Czerniawska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2016 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dagmara Więckowska
Ilość wyświetleń: 654
31 stycznia 2018 13:34 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 13:20 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 13:06 Danuta Czerniawska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl