Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Wspieranie rodziny zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016 - 2018

Wspieranie rodziny

1. Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016 - 2018.

czytaj więcej o Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016 - 2018 »

Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych burmistrz zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 2)...

czytaj więcej o Wspieranie rodziny »

Praca z rodziną

Wspieranie rodziny

Rola asystenta rodziny W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy,...

czytaj więcej o Praca z rodziną »

Obowiązujące akty prawne

Wspieranie rodziny

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135) - wygaśnięcie aktu, 2) Uchwała Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego...

czytaj więcej o Obowiązujące akty prawne »

Realizacja: IDcom.pl