Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Procedura odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej,...

czytaj więcej o Procedura odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie »

Co to jest przemoc

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności...

czytaj więcej o Co to jest przemoc »

Rodzaje przemocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

RODZAJE PRZEMOCY przemoc fizyczna: to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np. popychanie, odpychanie, policzkowanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, drapanie, szarpanie...

czytaj więcej o Rodzaje przemocy »

Zadania istytucji zobligowanych do świadczenia pomocy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Pomoc społeczna W strukturze każdej gminy funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej, w którym zatrudnieni są pracownicy socjalni. W wielu przypadkach to pracownicy socjalni jako pierwsi otrzymują informację o występowaniu przemocy w rodzinie...

czytaj więcej o Zadania istytucji zobligowanych do świadczenia pomocy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie »

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mirosławiec

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany dnia 23 lutego 2011 roku zarządzeniem nr 13/2011 Burmistrza Mirosławca. Skład zespołu został zmieniony: 1) zarządzeniem nr 104 Burmistrza Mirosławca...

czytaj więcej o Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mirosławiec »

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 3) inicjowanie interwencji w środowisku...

czytaj więcej o Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego »

Gdzie można uzyskać pomoc

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78 – 650 Mirosławiec ul. Polna 23 tel: 67 259 58 53; 67 259 53 98; fax: 67 259 58...

czytaj więcej o Gdzie można uzyskać pomoc »

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. Uchwała Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Mirosławiec na lata 2017-2020 - obowiązujący, 2....

czytaj więcej o Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec »

Obowiązujące akty prawne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2009 r. Nr 180, poz. 1493 ) - akt posiada tekst jednolity, 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”...

czytaj więcej o Obowiązujące akty prawne »

Realizacja: IDcom.pl