Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Fundusz alimentacyjny zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Informacje ogólne

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są w okresach zasiłkowych. Okres zasiłkowy trwa od dnia 01 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest to kwota wypłacona osobie...

czytaj więcej o Informacje ogólne »

Osoby uprawnione do świadczeń

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 1) obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeni owy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że dwustronne...

czytaj więcej o Osoby uprawnione do świadczeń »

Warunki nabywania prawa do świadczeń

Fundusz alimentacyjny

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia...

czytaj więcej o Warunki nabywania prawa do świadczeń »

Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń

Fundusz alimentacyjny

1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 1) zaświadczenia wydane przez naczelnika...

czytaj więcej o Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń »

Obowiązujące akty prawne

Fundusz alimentacyjny

1) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7, z późn. zm.) -wygaśnięcie aktu 2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu...

czytaj więcej o Obowiązujące akty prawne »

Realizacja: IDcom.pl