Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Świadczenia rodzinne zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenia rodzinne

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 1217), która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie-świadczenie rodzicielskie. Świadczenie przysługuje matce...

czytaj więcej o Świadczenie rodzicielskie »

Informacje ogólne

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne realizowane są w okresach zasiłkowych, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium...

czytaj więcej o Informacje ogólne »

Zasiłek rodzinny

Świadczenia rodzinne

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanego dalej "wnioskiem o zasiłek...

czytaj więcej o Zasiłek rodzinny »

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Świadczenia rodzinne

Dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli osoba jest uprawniona do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu...

czytaj więcej o Dodatki do zasiłku rodzinnego »

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenia rodzinne

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce, ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza...

czytaj więcej o Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka »

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia rodzinne

Zasiłek pielęgnacyjny Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć: - orzeczenie...

czytaj więcej o Świadczenia opiekuńcze »

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne

W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek o...

czytaj więcej o Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego »

Obowiązujące akty prawne

Świadczenia rodzinne

1) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2011 r. Nr 298, poz.1769) - uchylony 3) 5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z...

czytaj więcej o Obowiązujące akty prawne »

Realizacja: IDcom.pl