Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Pomoc społeczna zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Osoby uprawnione do świadczeń

Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) cudzoziemcom...

czytaj więcej o Osoby uprawnione do świadczeń »

Zadania pomocy społecznej

Pomoc społeczna

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń. 2. Praca socjalna. 3. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. 4. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 5. Rozwijanie...

czytaj więcej o Zadania pomocy społecznej »

Podstawy do udzielenia pomocy społecznej

Pomoc społeczna

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) określającego wysokość...

czytaj więcej o Podstawy do udzielenia pomocy społecznej »

Sposób obliczania dochodu osoby lub rodziny

Pomoc społeczna

SPOSÓB OBLICZANIA DOCHODU OSOBY LUB RODZINY 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,...

czytaj więcej o Sposób obliczania dochodu osoby lub rodziny »

Formy pomocy i procedury

Pomoc społeczna

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Zasiłek stały Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego...

czytaj więcej o Formy pomocy i procedury »

Obowiązujące akty prawne

Pomoc społeczna

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013, poz. 182 późn. zm.) - wygaśnięcie aktu ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” ( Dz....

czytaj więcej o Obowiązujące akty prawne »

Realizacja: IDcom.pl