Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Powołanie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

Komunikaty

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowewej z dnia 5 września 2017 r. (Dz.U. poz.1712) od listopada 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ze...

czytaj więcej o Powołanie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego »

Zmiana obsługi wniosków 500 plus w ramach koordynacji

Komunikaty

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z czym obsługa wniosków o świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus należy do kompetencji wojewodów. Jego zadaniem...

czytaj więcej o Zmiana obsługi wniosków 500 plus w ramach koordynacji »

Dyżury pracowników socjalnych

Komunikaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu informuje, że pracownicy socjalni będą pełnili dyżury w świetlicach wiejskich w celu kwalifikowania mieszkańców do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa...

czytaj więcej o Dyżury pracowników socjalnych »

Obwieszczenie w sprawie dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku

Komunikaty

Dnia 1 sierpnia 2017 r. weszło w życie obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym...

czytaj więcej o Obwieszczenie w sprawie dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku »

Zmiany w świadczeniu wychowawczym od 1 października 2017 roku

Komunikaty

Od nowego okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 października 2017 r. obowiązują zmiany dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego tj.: 1. Wprowadzenie wymogu posiadania zasądzonych alimentów na rzecz dziecka, w przypadku...

czytaj więcej o Zmiany w świadczeniu wychowawczym od 1 października 2017 roku »

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Komunikaty

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 394) wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego wynosi: 1) prowadzonego przez osobę samotną...

czytaj więcej o Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. »

Realizacja: IDcom-web.pl