Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Stanowiska

Danuta Czerniawska

kierownik

tel. 67 260 08 97
pokój nr 108

Bożena Szybalska

główny księgowy

tel. 67 260 08 94
pokój nr 108

Sabina Mikołajczak

inspektor

sprawy z zakresu:
- prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
- opracowania projektów decyzji z zakresu pomocy społecznej,
- zamówień publicznych,
- sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej.

tel. 67 260 08 95
pokój nr 107

Katarzyna Biegańska-Pańczyk

starszy pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

tel. 67 260 08 93
pokój nr 105

Henryka Wesołowska

starszy pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

tel.67 260 08 92
pokój nr 105

Magdalena Bartosik

pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

tel. 67 260 08 92
pokój nr 105

Dagmara Więckowska

inspektor

- realizacja świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- realizacja świadczenia z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

tel. 67 260 08 98
pokój nr 110

Urszula Maciejewicz

inspektor

sprawy z zakresu:
- funduszu alimentacyjnego,
- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- dodatków mieszkaniowych,
- zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- prac społecznie użytecznych.

tel. 67 260 08 96
pokój nr 110

Magdalena Goluch-Brzeczko

asystent rodziny

prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę

tel. 67 260 08 93
pokój nr 107

Milena Kucińska

pomoc administacyjna

sprawy z zakresu:
- świadczenia wychowawczego - (Program Rodzina 500+),
- rządowego programu "Dobry start" tzw. wyprawkatel. 67 260 08 99
pokój 104
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2012 21:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Weronika Sabik
Ilość wyświetleń: 7380
29 listopada 2018 15:36 Danuta Czerniawska - Zmiana danych stanowiska: pomoc administacyjna .
29 listopada 2018 15:35 Danuta Czerniawska - Zmiana danych stanowiska: asystent rodziny.
29 listopada 2018 15:35 Danuta Czerniawska - Zmiana danych stanowiska: inspektor.
Realizacja: IDcom.pl