Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Stanowiska

Danuta Czerniawska

kierownik

pokój nr 108

Bożena Szybalska

główny księgowy

pokój nr 108

Sabina Mikołajczak

inspektor

pokój nr 107

Katarzyna Biegańska-Pańczyk

starszy pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

pokój nr 105

Henryka Wesołowska

starszy pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

pokój nr 105

Magdalena Bartosik

pracownik socjalny

sprawy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

pokój nr 105

Dagmara Więckowska

inspektor

- realizacja świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- realizacja świadczenia z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

pokój nr 110

Urszula Maciejewicz

podinspektor

sprawy z zakresu:
- funduszu alimentacyjnego,
- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- dodatków mieszkaniowych,
- zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- prac społecznie użytecznych.

pokój nr 110

Magdalena Goluch-Brzeczko

asystent rodziny

prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę

pokój nr 107

Milena Kucińska

pomoc administacyjna

sprawy z zakresu świadczenia wychowawczego - realizacja Programu Rodzina 500+

pokój 104
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2012 21:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Weronika Sabik
Ilość wyświetleń: 6307
12 stycznia 2017 15:27 Danuta Czerniawska - Zmiana danych stanowiska: inspektor.
02 stycznia 2017 07:53 Danuta Czerniawska - Dodanie stanowiska: pracownik socjalny.
02 stycznia 2017 07:24 Danuta Czerniawska - Usunięcie stanowiska: starszy pracownik socjalny.
Realizacja: IDcom-web.pl