Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Rejestr zmian

29 listopada 2018 15:36 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: pomoc administacyjna .
29 listopada 2018 15:35 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: asystent rodziny.
29 listopada 2018 15:35 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: inspektor.
29 listopada 2018 15:34 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: inspektor.
29 listopada 2018 15:33 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: pracownik socjalny.
29 listopada 2018 15:27 (Danuta Czerniawska) Dodatek energetyczny: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 15:24 (Danuta Czerniawska) Dodatki mieszkaniowe: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 15:20 (Danuta Czerniawska) Fundusz alimentacyjny: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 15:14 (Danuta Czerniawska) Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus": Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 15:10 (Danuta Czerniawska) Pomoc społeczna: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 15:09 (Danuta Czerniawska) Pomoc społeczna: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 15:01 (Danuta Czerniawska) Świadczenia rodzinne: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 14:52 (Danuta Czerniawska) Świadczenia rodzinne: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 14:43 (Danuta Czerniawska) Świadczenia rodzinne: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 14:42 (Danuta Czerniawska) Świadczenia rodzinne: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 13:54 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: starszy pracownik socjalny.
29 listopada 2018 13:53 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: starszy pracownik socjalny.
29 listopada 2018 13:52 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: inspektor.
29 listopada 2018 13:51 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: główny księgowy.
29 listopada 2018 13:51 (Danuta Czerniawska) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: kierownik .
29 listopada 2018 13:34 (Danuta Czerniawska) Osoby: Dagmara Więckowska: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:28 (Danuta Czerniawska) Osoby: Dagmara Więckowska: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:28 (Danuta Czerniawska) Osoby: Henryka Wesołowska: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:27 (Danuta Czerniawska) Osoby: Bożena Szybalska: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:26 (Danuta Czerniawska) Osoby: Sabina Mikołajczak: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:25 (Danuta Czerniawska) Osoby: Urszula Maciejewicz: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:24 (Danuta Czerniawska) Osoby: Milena Kucińska: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:23 (Danuta Czerniawska) Osoby: Magdalena Goluch-Brzeczko: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:22 (Danuta Czerniawska) Osoby: Danuta Czerniawska: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:21 (Danuta Czerniawska) Osoby: Katarzyna Biegańska-Pańczyk: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:21 (Danuta Czerniawska) Osoby: Magdalena Bartosik: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:19 (Danuta Czerniawska) Osoby: Katarzyna Biegańska-Pańczyk: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 13:17 (Danuta Czerniawska) Osoby: Magdalena Bartosik: Aktualizacja danych osoby.
29 listopada 2018 12:02 (Danuta Czerniawska) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mirosławiec: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 10:05 (Danuta Czerniawska) Statut: Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 10:01 (Danuta Czerniawska) Statut: Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 09:56 (Danuta Czerniawska) Statut: Uchwała Nr XXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 09:54 (Danuta Czerniawska) Statut: Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 09:53 (Danuta Czerniawska) Statut: Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 11:00 (Danuta Czerniawska) Plan finansowy: Plan finansowy 2018: Dodanie załącznika [plan_na_wrzesien_2018.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2018 11:48 (Danuta Czerniawska) Zarządzenia: Rok 2018: Dodanie załącznika [zarzadzenie_kierownika_nr_6.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 09:04 (Danuta Czerniawska) Pomoc społeczna: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2018 10:24 (Danuta Czerniawska) Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2018 10:23 (Danuta Czerniawska) Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2018 08:33 (Danuta Czerniawska) Zarządzenia: Rok 2018: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_5.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 11:33 (Danuta Czerniawska) Podprogram 2017: Informacje o programie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 11:29 (Danuta Czerniawska) Podprogram 2018: Informacje o programie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 11:18 (Danuta Czerniawska) Podprogram 2018: Informacje o programie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 11:12 (Danuta Czerniawska) Podprogram 2018: Informacje o programie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 08:23 (Danuta Czerniawska) Komunikaty: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) - Podprogram 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 43822
Realizacja: IDcom.pl