Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Rejestr zmian

11 października 2017 15:00 (Danuta Czerniawska) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem": Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 14:51 (Danuta Czerniawska) Pomoc społeczna: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 13:09 (Danuta Czerniawska) Komunikaty: Dyżury pracowników socjalnych: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 13:06 (Danuta Czerniawska) Komunikaty: Dyżury pracowników socjalnych: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2017 13:02 (Danuta Czerniawska) Statut: Uchwała Nr XXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 30 stycznia...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2017 11:00 (Danuta Czerniawska) Podprogram 2017: Informacje ogólne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 15:02 (Danuta Czerniawska) Podprogram 2017: Informacje ogólne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 14:57 (Danuta Czerniawska) Podprogram 2017: Informacje ogólne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 14:53 (Danuta Czerniawska) Podprogram 2017: Informacje ogólne: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 21:45 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Świadczenia opiekuńcze: Usunięcie załącznika [wniosek_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasilku_opiekunczego.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 21:44 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania: Usunięcie załącznika [wniosek_na_zasilek_rodzinny.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 21:44 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania: Usunięcie załącznika [wniosek_o_jednorazowa_zapomoge_z_tytulu_urodzenia_sie_dziecka.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 21:43 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania: Usunięcie załącznika [wniosek_o_ustalanie_prawa_do_swiadczenia_rodzicielskiego.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 21:43 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania: Usunięcie załącznika [wniosek_o_zasilek_pielegnacyjny.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 21:42 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [oswiadczenie_potwierdzajace_tymczasowe_zameldowanie_ucznia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:42 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wysokosci_skladki_zdrowotnej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:41 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:32 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_o_terminie_i_okresie_urlopu_wychowawczego.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:31 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_dochodzie_nieopodatkowanym.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:30 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_pielegnacyjnego.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:28 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [wniosek_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasilku_opiekunczego.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:27 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [wniosek_o_ustalanie_prawa_do_swiadczenia_rodzicielskiego.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:27 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [wniosek_o_jednorazowa_zapomoge_z_tytulu_urodzenia_sie_dziecka.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:25 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie załącznika [wniosek_na_zasilek_rodzinny.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:24 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania- zmiany od 01.08.2017 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 sierpnia 2017 21:19 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Świadczenia opiekuńcze: Dodanie załącznika [wniosek_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasilku_opiekunczego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 20:00 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Informacje ogólne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:58 (Dagmara Więckowska) Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus": Informacje ogólne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:38 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [wniosek_o_zasilek_pielegnacyjny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:37 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [wniosek_o_ustalanie_prawa_do_swiadczenia_rodzicielskiego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:36 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [wniosek_o_jednorazowa_zapomoge_z_tytulu_urodzenia_sie_dziecka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:35 (Dagmara Więckowska) Świadczenia rodzinne: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [wniosek_na_zasilek_rodzinny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:33 (Dagmara Więckowska) Fundusz alimentacyjny: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wysokosci_gospodarstwa_rolnego_fa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:32 (Dagmara Więckowska) Fundusz alimentacyjny: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_skladce_zdrowotnej_fa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:30 (Dagmara Więckowska) Fundusz alimentacyjny: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_dochodzie_nieopodatkowanym_fa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:28 (Dagmara Więckowska) Fundusz alimentacyjny: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 sierpnia 2017 19:23 (Dagmara Więckowska) Fundusz alimentacyjny: Dokumenty do pobrania: Dodanie załącznika [wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2017 10:51 (Danuta Czerniawska) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem": Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2017 10:50 (Danuta Czerniawska) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem": Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2017 09:27 (Danuta Czerniawska) Wspieranie rodziny: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2017 09:17 (Danuta Czerniawska) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem": Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2017 09:11 (Danuta Czerniawska) Pomoc społeczna: Obowiązujące akty prawne: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2017 12:44 (Dagmara Więckowska) Aktualności: Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wysokosci_gospodarstwa_rolnego_fa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 sierpnia 2017 12:43 (Dagmara Więckowska) Aktualności: Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_skladce_zdrowotnej_fa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 sierpnia 2017 12:43 (Dagmara Więckowska) Aktualności: Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_dochodzie_nieopodatkowanym_fa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 sierpnia 2017 12:41 (Dagmara Więckowska) Aktualności: Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 sierpnia 2017 12:31 (Dagmara Więckowska) Aktualności: Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego...: Dodanie załącznika [wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego.pdf ] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 sierpnia 2017 12:30 (Dagmara Więckowska) Aktualności: Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Ilość wyświetleń: 31358
Realizacja: IDcom-web.pl