Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Mapa strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Informacje
Rejony pracowników socjalnych
Rejon 1
Rejon 2
Rejon 3
Organizacja MGOPS
Uchwała Nr X/48/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu
Statut
Plan finansowy
Regulamin pracy
Kodeks etyki pracowników
Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych
Zarządzenia
Sprawozdawczość
Sprawozdawczość finansowa
Świadczenia
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"
Rządowy program "Dobry Start "
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Fundusz alimentacyjny
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wspieranie rodziny
Stwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych
Strategie
Realizowane projekty
Zamówienia publiczne
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Nabór pracowników
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2017
Podprogram 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Informacje ogólne
Ogłoszenia
Komunikaty
Aktualności
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Strona główna jednostki macierzystej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl