Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
http://mgopsmiroslawiec.bipstrona.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
NIP:765-150-01-73
REGON:004611255
Województwo:zachodniopomorskie
Powiat:wałecki
Gmina:Mirosławiec
Miejscowość:Mirosławiec
Adres:ul. Polna 23
Kod pocztowy:78-650
Kontakt:

067 259-58-53 (pomoc społeczna)

067 259-53-98 (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny)

067 260-07-63 (świadczenie wychowawcze)

067 259--58-53 (asystent rodziny)

067 259-58-53

mgops_miroslawiec@neo.pl

Kierownik:

Danuta Czerniawska

067 259-58-53

067 259-58-53

mgops_miroslawiec@neo.pl

Godziny pracy:

poniedziałek-środa:7.00-15.00
czwartek: 7.00-16.00
piątek: 7.00-14.00

praca w terenie pracowników socjalnych:
poniedziałek-środa:10.00-15.00
czwartek: 10.00-16.00
piątek: 10.00-14.00

dyżur asystenta rodziny w każdy poniedziałek od 7.00 - 12.00.

Nr konta:

92 8941 1032 0092 1291 2000 0020

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na e-puap:

domyślny
/mgopsmiroslawiec/skrytka

ESP
/mgopsmiroslawiec/SkrytkaESP