Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • Założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,

 

Załóż konto

 

 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę.

 


W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP!

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (7:00-15:00) do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu przy ul. Polna 23 na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 
 • Płyta CD-RW 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPGó
 • PDF
 • ZIP


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Przejdź do:


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2013 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5109
30 października 2013 13:48 Administrator - Zmiana treści zakładki.
30 października 2013 13:48 Administrator - Zmiana treści zakładki.
30 października 2013 13:13 Administrator - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl